Czy Walgreens kończy działalność?

przez Felicia Tan

Czy Walgreens kończy działalność?

W ostatnich latach pojawiły się szepty o tym, że Walgreens, jedna z największych sieci aptek w Stanach Zjednoczonych, może zakończyć działalność. Ta ogólnokrajowa sieć, znana z dogodnych lokalizacji i szerokiego wyboru artykułów zdrowotnych i zdrowotnych, jest podstawą w wielu społecznościach. Kwestia jej potencjalnego zamknięcia jest zatem nie tylko kwestią biznesową - wpływa zarówno na klientów, jak i pracowników, budząc szereg obaw.

Trzeba przyznać, że branża detaliczna jako całość stanęła przed poważnymi wyzwaniami, gdy świat zmagał się ze skutkami pandemii. Wraz ze wzrostem handlu elektronicznego, wielu tradycyjnych sprzedawców detalicznych stanęło w obliczu spadku przychodów. Walgreens nie był zwolniony z tych wyzwań, co doprowadziło niektórych do spekulacji na temat jego potencjalnego wycofania się z rynku.

Niemniej jednak ważne jest, aby wyjaśnić plotki i dotrzeć do sedna sprawy. W tym wpisie na blogu zagłębimy się w sytuację finansową Walgreens, zbadamy jego przeszłe wyniki, przyszłe prognozy i obecne strategie oraz przedstawimy wszechstronną perspektywę tego, czy gigant apteczny jest naprawdę zagrożony upadkiem. Bądź na bieżąco!

Najnowsze wiadomości: Zamknięcia sklepów Walgreens

Walgreens

Źródło

W ostatnich wiadomościach Walgreens ogłosił zamknięcie kilku sklepów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych firma planuje zamknąć 200 lokalizacji, podczas gdy w Wielkiej Brytanii jej spółka zależna, Boots, ma zamknąć 48 sklepów. 

Chociaż zamknięcia stanowią niewielki procent z ponad 9 000 sklepów, które Walgreens prowadzi w Stanach Zjednoczonych i ponad 2 000 placówek Boots w Wielkiej Brytanii, posunięcie to doprowadziło do spekulacji na temat kondycji firmy i jej potencjalnej ścieżki rozwoju.

Przyczyny tych zamknięć sklepów można przypisać kombinacji czynników. Przede wszystkim trwająca pandemia COVID-19 wpłynęła na sektor aptek detalicznych, zmuszając firmy do dostosowania się lub zmniejszenia działalności w celu dostosowania się do różnych środków ochrony zdrowia publicznego i zmian popytu. 

Innym krytycznym czynnikiem, który przyczynił się do tych zamknięć, jest presja konkurencyjna na rynku detalicznym, z rywalami takimi jak CVS i Rite Aid walczącymi o znaczny udział w rynku. Strategiczna odpowiedź Walgreens na te wyzwania obejmuje usprawnienie operacji i centralizację zasobów w kierunku bardziej dochodowych lokalizacji.

Oprócz powyższych czynników, Walgreens stanął w obliczu zwiększonej presji, aby dostosować się do stale ewoluującego krajobrazu handlu detalicznego. Wraz z rozwojem handlu elektronicznego i zmieniającymi się preferencjami konsumentów, firmy takie jak Walgreens muszą zmienić swoje podejście, aby pozostać istotnymi w dzisiejszej erze cyfrowej. 

W rezultacie firma zainwestowała w technologie cyfrowe i partnerstwa z innymi markami detalicznymi, aby zdywersyfikować swoją ofertę i poprawić doświadczenia klientów. Te strategiczne decyzje uzasadniają ponowną ocenę konieczności utrzymywania rozległej fizycznej obecności, co skutkuje zamknięciem sklepów uznanych za mniej dochodowe lub zbędne na określonych rynkach.

Kto jest właścicielem Walgreens?

Walgreens kończy działalność w 2023 r.

Walgreens, wiodąca amerykańska sieć detalicznych aptek, jest spółką zależną Walgreens Boots Alliance, Inc. Walgreens Boots Alliance, która jest amerykańską spółką holdingową, powstała w 2014 r. w wyniku fuzji pomiędzy dawną spółką Walgreens Company i Alliance Boots, europejską siecią aptek. Fuzja ta rozszerzyła obecność Walgreens i uczyniła ją częścią jednej z największych grup aptek detalicznych na świecie.

Notowana na giełdzie spółka Walgreens Boots Alliance, Inc. działa w ponad 25 krajach i ma swoją siedzibę w Deerfield w stanie Illinois. Akcjonariusze posiadający akcje tej międzynarodowej korporacji są zatem ostatecznymi właścicielami Walgreens. Do kluczowych akcjonariuszy instytucjonalnych należą firmy zarządzające inwestycjami, takie jak Vanguard Group Inc. i BlackRock Inc. oraz inwestorzy indywidualni, którzy posiadają akcje spółki w swoich portfelach.

Sytuacja finansowa Walgreens

Czy sklepy Walgreens są zamykane?

Ostatnie raporty finansowe Walgreens przedstawiają mieszany obraz kondycji fiskalnej firmy. Najnowsze dane pokazują, że sprzedaż wzrosła o 4,2% do $36,3 mld w trzecim kwartale, przewyższając szacunki analityków na poziomie $34,96 mld. 

Walgreens odnotował jednak stratę netto w wysokości $1,7 miliarda: była to pierwsza kwartalna strata od czasu połączenia z Alliance Boots w 2014 roku. Ten spadek zysków netto wynika głównie z pandemii COVID-19 i późniejszego zamknięcia sklepów.

W świetle tej trudnej sytuacji finansowej Walgreens podjął zdecydowane działania w celu ograniczenia wydatków i usprawnienia swojej działalności. Firma wdrożyła inicjatywę oszczędnościową o wartości $2 miliarda, której celem jest optymalizacja zasięgu sprzedaży detalicznej, modernizacja struktur organizacyjnych i cyfryzacja podstawowych procesów. 

W ramach tego planu restrukturyzacji Walgreens zdecydował się nadać priorytet poprawie efektywności, co doprowadziło do działań takich jak zamykanie sklepów i znaczna redukcja kosztów administracyjnych.

Po przeanalizowaniu bilansu Walgreens, czynniki takie jak stosunek zadłużenia do kapitału własnego spółki oraz jej zdolność do wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych zostały poddane analizie. Całkowite zobowiązania firmy wzrosły na przestrzeni lat, częściowo ze względu na agresywną strategię ekspansji. 

Walgreens nadal utrzymuje jednak akceptowalny poziom płynności i wykazuje zdolność do generowania stałych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Chociaż sytuacja finansowa firmy jest złożona, jasne jest, że Walgreens podejmuje znaczące kroki w celu ustabilizowania swoich finansów i ponownego przygotowania się do przyszłego sukcesu.

Porównania z konkurentami Walgreens

Czy Walgreens zakończy działalność w 2023 r.?

Ponieważ Walgreens stoi w obliczu wyzwań w branży aptek detalicznych, ważne jest, aby porównać i zestawić jego wyniki z wynikami jego głównych konkurentów: CVS i Rite Aid. W ostatnich latach CVS przyjął unikalne podejście, łącząc się z Aetna, jednym z największych dostawców ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, i podkreślając swój komponent usług opieki zdrowotnej. 

Ponadto CVS przekształca niektóre ze swoich placówek detalicznych w HealthHUB, które oferują szerszy zakres usług opieki zdrowotnej i produktów wellness. Z drugiej strony, Rite Aid skupił się ostatnio na odświeżeniu tożsamości marki i przebudowie wybranych sklepów, aby poprawić wrażenia w sklepie i rozszerzyć swoją obecność cyfrową.

Jeśli chodzi o udział w rynku aptek detalicznych, Walgreens zajmuje silną pozycję wśród czołowych konkurentów. Według najnowszych danych, Walgreens zajmuje drugie miejsce w USA pod względem całkowitych przychodów z recept, ustępując CVS, ale wyprzedzając Rite Aid. 

CVS posiada obecnie lwią część rynku, z około 24%, podczas gdy Walgreens twierdzi, że około 19%, a Rite Aid utrzymuje skromniejsze 8%. Zarówno Walgreens, jak i CVS z powodzeniem osiągnęły dominację na rynku poprzez przejęcie mniejszych sieci aptek i stworzenie rozległej sieci placówek detalicznych w całym kraju.

Podsumowując, choć Walgreens zmaga się z silną konkurencją ze strony CVS i Rite Aid, nadal posiada znaczący udział w rynku i pozostaje znaczącym graczem w branży aptek detalicznych. 

Podejście każdej z firm do sprostania wyzwaniom ewoluującego środowiska detalicznego jest różne, przy czym CVS zagłębia się w usługi opieki zdrowotnej, Rite Aid koncentruje się na rewitalizacji marki, a Walgreens usprawnia swoją działalność i zwiększa swoją obecność cyfrową. Uważne śledzenie wzajemnych strategii będzie miało kluczowe znaczenie, ponieważ firmy te walczą o długoterminowy sukces i ciągły wzrost w stale zmieniającym się krajobrazie aptek detalicznych.

Czynniki przyczyniające się do trudności Walgreens

Czy Walgreens kończy działalność w 2022 roku?

Obecne zmagania, których doświadcza Walgreens, nie mogą być w pełni zrozumiane bez uwzględnienia szerszych czynników. Pandemia COVID-19 wstrząsnęła branżą aptek detalicznych na wiele sposobów. Po wprowadzeniu środków blokujących mniej osób odwiedzało apteki osobiście, zmniejszając ruch pieszy i negatywnie wpływając na sprzedaż. 

Z kolei na popularności zyskały usługi dostawy i opcje zakupów online, obszary, w których Walgreens musiał nadrobić zaległości w porównaniu z niektórymi konkurentami. Dodatkowe koszty związane ze środkami ochronnymi dla personelu i klientów, w połączeniu ze zmniejszoną sprzedażą w sklepach, również wywarły presję finansową na firmę.

Co więcej, zmiana zachowań konsumentów na przestrzeni lat jeszcze bardziej skomplikowała sytuację Walgreens. Dzisiejsi konsumenci są coraz bardziej obeznani z technologiami cyfrowymi, wolą robić zakupy online, z łatwością porównywać ceny i oczekują dostawy pod same drzwi. 

Zmierzają oni również w kierunku zakupów w jednym miejscu, łącząc wygodę i produkty wellness - coś, do czego kluczem są supersklepy i giganci handlu elektronicznego, nadgryzając udział w rynku zarezerwowany niegdyś dla sieci aptek detalicznych. Ta zmiana w sposobie, w jaki konsumenci kupują produkty zdrowotne i wellness, stworzyła poważne przeszkody dla tradycyjnych modeli aptek, takich jak Walgreens.

Dodatkowo, wczesne inwestycje Walgreens w wewnętrzną e-aptekę nie opłaciły się zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiając ją nieodpowiednio przygotowaną do przejęcia rozwijającego się rynku sprzedaży leków online. W czasach, gdy konsumenci wykazują większą preferencję dla opcji zakupów cyfrowych i zbliżeniowych, stawia to Walgreens w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z konkurentami, którzy wcześniej przyjęli ten trend. 

Ostatecznie połączenie wpływu pandemii i zmieniających się oczekiwań konsumentów postawiło przed Walgreens poważne wyzwania, ponieważ firma próbuje poruszać się po złożoności obecnego środowiska detalicznego.

Perspektywy na przyszłość dla Walgreens

Czy Walgreens kończy działalność?

Pomimo wyzwań stojących przed Walgreens, firma wykazała zaangażowanie w rewitalizację swojej działalności i wdrożenie kluczowych strategii, które zwiększą jej szanse na przetrwanie w trudnym klimacie gospodarczym. Firma uruchomiła program transformacji zarządzania kosztami "Walgreens Boots Alliance" (WBA), mający na celu zmniejszenie zasięgu sprzedaży detalicznej, obniżenie kosztów i centralizację zakupów w celu promowania wydajności we wszystkich operacjach. W ramach tego zwrotu planuje również na nowo odkryć podróż klienta, inwestując w rozwiązania cyfrowe i spersonalizowane oferty oparte na danych.

Walgreens wykazał wyraźny zamiar rozwijania partnerstw w celu wykorzystania nowych obszarów działalności. Na przykład współpraca z VillageMD, która ma na celu otwarcie od 500 do 700 klinik podstawowej opieki zdrowotnej na ponad 30 rynkach w USA w ciągu najbliższych pięciu lat, podkreśla koncentrację firmy na sprzedaży detalicznej usług zdrowotnych. Co więcej, partnerstwa z takimi gigantami jak Microsoft i Kroger podkreślają wartość, jaką Walgreens przywiązuje do innowacji i współpracy jako sposobu na usprawnienie swojej działalności.

Dalsze strategie przetrwania mogą obejmować skupienie się na rozwoju działalności hurtowej, obszaru, w którym Walgreens boots alliance odnotowuje ciągły wzrost. Dostarczając produkty i usługi innym firmom, może wykorzystać swój istniejący łańcuch dostaw i doświadczenie w sektorze farmaceutycznym. Ponadto Walgreens może wzmocnić swoje podejście skoncentrowane na kliencie, inwestując dalej w technologię i koncentrując się na spersonalizowanych doświadczeniach jako przewadze konkurencyjnej.

Chociaż jest zbyt wcześnie, aby dokładnie przewidzieć, jak te strategie się sprawdzą, pokazują one determinację Walgreens do adaptacji, innowacji i utrzymania swojej pozycji rynkowej w obliczu ciągłych wyzwań i szybko zmieniającego się krajobrazu handlu detalicznego. Jego odporność i gotowość do przedefiniowania modelu biznesowego dają nadzieję na przyszłość firmy.

Wniosek

Na tym blogu przeanalizowaliśmy różne wyzwania i czynniki, które postawiły Walgreens w niepewnej sytuacji, od szkodliwego wpływu pandemii COVID-19 na branżę aptek detalicznych po zmianę zachowań konsumentów preferujących rozwiązania cyfrowe i zakupy w jednym miejscu. Omówiliśmy również strategie wdrożone lub rozważane przez Walgreens w celu przezwyciężenia tych przeszkód i utrzymania znaczenia w dzisiejszym stale zmieniającym się krajobrazie handlu detalicznego.

Walgreens boryka się z zamykaniem sklepów, malejącą sprzedażą i silną konkurencją ze strony rywali, takich jak CVS i Rite Aid, więc stało się oczywiste, że firma znajduje się na krytycznym rozdrożu. Koncentracja korporacji na reorganizacji modelu biznesowego, inwestowaniu w technologie cyfrowe, nawiązywaniu strategicznych partnerstw i ekspansji w segmencie hurtowym daje nadzieję na jej przetrwanie i przyszły wzrost.

Chociaż trudno jest przewidzieć dokładne prawdopodobieństwo zakończenia działalności przez Walgreens, jasne jest, że firma wykazuje odporność i gotowość do dostosowania się do niezliczonych wyzwań stojących przed branżą aptek detalicznych. Pozostając na palcach, pozostając zwinnym i nieustannie dokonując ponownej oceny swoich strategii zgodnie ze zmianami na rynku, Walgreens ma szansę na pokonanie tego burzliwego okresu i wyjście z niego silniejszym w dłuższej perspektywie.

Read More:

Czy Hylete kończy działalność?

Czy Pontiac nadal prowadzi działalność?

Czy Dollar Tree kończy działalność?



/* */

Nie można kopiować zawartości tej strony

pl_PLPolish