Gaat Walgreens failliet

door Felicia Tan

Gaat Walgreens failliet

De laatste jaren wordt er gefluisterd dat Walgreens, een van de grootste apotheekketens in de Verenigde Staten, mogelijk failliet zou gaan. De landelijke keten, die bekend staat om zijn handige locaties en uitgebreide assortiment gezondheids- en welzijnsartikelen, is een begrip in veel gemeenschappen. De kwestie van de mogelijke sluiting is daarom niet alleen een zakelijke kwestie - het heeft gevolgen voor zowel klanten als werknemers en roept veel vragen op.

Toegegeven, de detailhandel als geheel stond voor grote uitdagingen toen de wereld worstelde met de gevolgen van de pandemie. Met de opkomst van eCommerce hadden veel traditionele retailers te maken met dalende inkomsten. Walgreens was niet vrijgesteld van deze uitdagingen, waardoor sommigen speculeerden over een mogelijke terugtrekking uit de markt.

Toch is het belangrijk om geruchten uit de wereld te helpen en dit tot op de bodem uit te zoeken. Deze blogpost zal ingaan op de financiële situatie van Walgreens, de prestaties in het verleden, de toekomstverwachtingen en de huidige strategieën onderzoeken en een goed afgerond perspectief bieden op de vraag of de apotheekgigant echt het risico loopt failliet te gaan. Blijf kijken!

Recent nieuws: Winkelsluitingen van Walgreens

Walgreens

Bron

In recent nieuws heeft Walgreens de sluiting aangekondigd van verschillende winkels in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. In de VS is het bedrijf van plan om 200 vestigingen te sluiten, terwijl in het Verenigd Koninkrijk dochteronderneming Boots 48 winkels gaat sluiten. 

Hoewel de sluitingen slechts een klein percentage zijn van de meer dan 9.000 winkels die Walgreens in de VS heeft en de meer dan 2.000 Boots-vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, heeft de stap geleid tot speculatie over de gezondheid van het bedrijf en de mogelijke toekomst.

De redenen voor deze winkelsluitingen kunnen worden toegeschreven aan een combinatie van factoren. Eerst en vooral heeft de aanhoudende COVID-19 pandemie een impact gehad op de sector van de apotheken, waardoor bedrijven gedwongen werden om zich aan te passen of hun activiteiten in te krimpen om tegemoet te komen aan de verschillende volksgezondheidsmaatregelen en verschuivingen in de vraag. 

Een andere cruciale factor die heeft bijgedragen aan deze sluitingen is de concurrentiedruk in de retailmarkt, met rivalen als CVS en Rite Aid die strijden om een aanzienlijk marktaandeel. Het strategische antwoord van Walgreens op deze uitdagingen omvat het stroomlijnen van de activiteiten en het centraliseren van middelen naar meer winstgevende locaties.

Naast bovenstaande factoren heeft Walgreens te maken gekregen met een toenemende druk om zich aan te passen aan het steeds veranderende retaillandschap. Met de opkomst van e-commerce en veranderende consumentenvoorkeuren moeten bedrijven als Walgreens hun aanpak opnieuw uitvinden om relevant te blijven in het huidige digitale tijdperk. 

Als gevolg daarvan heeft het bedrijf geïnvesteerd in digitale technologieën en partnerschappen met andere retailmerken om het aanbod te diversifiëren en de ervaringen van klanten te verbeteren. Deze strategische beslissingen rechtvaardigen een heroverweging van de noodzaak om een uitgebreide fysieke aanwezigheid te behouden, wat resulteert in de sluiting van winkels die minder winstgevend of overbodig worden geacht binnen specifieke markten.

Wie is de eigenaar van Walgreens?

Walgreens failliet 2023

Walgreens, een toonaangevende Amerikaanse winkelketen voor apotheken, is een dochteronderneming van Walgreens Boots Alliance, Inc. Walgreens Boots Alliance, een Amerikaanse holding, werd in 2014 gevormd door een fusie tussen het voormalige Walgreens Company en Alliance Boots, een Europese apotheekketen. Deze fusie breidde de aanwezigheid van Walgreens uit en maakte het onderdeel van een van de grootste retailapotheekgroepen ter wereld.

Het beursgenoteerde Walgreens Boots Alliance, Inc. is actief in meer dan 25 landen en heeft zijn hoofdkantoor in Deerfield, Illinois. Aandeelhouders die aandelen van deze multinational bezitten, zijn dus de uiteindelijke eigenaars van Walgreens. Tot de belangrijkste institutionele aandeelhouders behoren beleggingsbeheerders als Vanguard Group Inc. en BlackRock Inc. en individuele beleggers die aandelen van het bedrijf in hun portefeuille hebben.

De financiële situatie van Walgreens

Sluit Walgreens winkels

De recente financiële rapporten van Walgreens geven een gemengd beeld van de fiscale gezondheid van het bedrijf. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de omzet in het derde kwartaal met 4,2% is gestegen naar $36,3 miljard, waarmee de ramingen van analisten van $34,96 miljard werden overtroffen. 

Walgreens rapporteerde echter een nettoverlies van $1,7 miljard: het eerste kwartaalverlies sinds de fusie met Alliance Boots in 2014. Deze daling van de nettowinst is voornamelijk te wijten aan de COVID-19 pandemie en de daaropvolgende winkelsluitingen.

In het licht van deze uitdagende financiële situatie heeft Walgreens beslissende maatregelen genomen om uitgaven te verminderen en haar activiteiten te stroomlijnen. Het bedrijf heeft een $2 miljard kostend besparingsinitiatief opgezet om de winkelomvang te optimaliseren, de organisatiestructuren te moderniseren en de kernprocessen te digitaliseren. 

Als onderdeel van dit herstructureringsplan heeft Walgreens ervoor gekozen prioriteit te geven aan het verbeteren van de efficiëntie, wat heeft geleid tot inspanningen zoals winkelsluitingen en een aanzienlijke verlaging van de administratieve kosten.

Bij het bestuderen van de balans van Walgreens zijn factoren zoals de verhouding tussen schuld en eigen vermogen en het vermogen om te voldoen aan korte- en langetermijnverplichtingen onder de loep genomen. De totale schulden van het bedrijf zijn in de loop der jaren gegroeid, deels door hun agressieve expansiestrategie. 

Walgreens heeft echter nog steeds een acceptabele mate van liquiditeit en heeft laten zien dat het in staat is om stabiele kasstromen uit bedrijfsactiviteiten te genereren. Hoewel de financiële situatie van het bedrijf complex is, is het duidelijk dat Walgreens aanzienlijke stappen onderneemt om zijn financiën te stabiliseren en zich te herpositioneren voor toekomstig succes.

Vergelijkingen met concurrenten van Walgreens

Gaat Walgreens failliet 2023

Nu Walgreens wordt geconfronteerd met uitdagingen in de sector van de retailapotheken, is het essentieel om de prestaties van Walgreens te vergelijken met die van zijn voornaamste concurrenten: CVS en Rite Aid. In de afgelopen jaren heeft CVS voor een unieke aanpak gekozen door te fuseren met Aetna, een van de grootste zorgverzekeraars van het land, en door de nadruk te leggen op de gezondheidszorg. 

Daarnaast heeft CVS een aantal van haar winkels omgebouwd tot HealthHUBs, waar een breder aanbod aan gezondheidsdiensten en wellnessproducten wordt aangeboden. Rite Aid, aan de andere kant, heeft zich onlangs gericht op het vernieuwen van zijn merkidentiteit en het renoveren van bepaalde winkels om de in-store ervaring te verbeteren en zijn digitale aanwezigheid uit te breiden.

Als het gaat om marktaandeel in de apotheeksector, neemt Walgreens een sterke positie in onder de topspelers. Volgens recente gegevens staat Walgreens op de tweede plaats in de VS wat betreft de totale inkomsten uit recepten, na CVS maar voor Rite Aid. 

CVS heeft momenteel het leeuwendeel van de markt in handen, met ongeveer 24%, terwijl Walgreens ongeveer 19% claimt en Rite Aid een bescheidener 8% behoudt. Zowel Walgreens als CVS hebben zich met succes een dominante marktpositie verworven door de overname van kleinere apotheekketens en het opzetten van een uitgebreid netwerk van verkooppunten in het hele land.

Concluderend kan worden gesteld dat Walgreens, ondanks de hevige concurrentie van CVS en Rite Aid, nog steeds een aanzienlijk marktaandeel heeft en een prominente speler blijft in de sector van de retailapotheken. 

De aanpak van elk bedrijf om de uitdagingen van een veranderende retailomgeving het hoofd te bieden verschilt, waarbij CVS zich verdiept in diensten voor de gezondheidszorg, Rite Aid zich richt op het revitaliseren van merken en Walgreens zijn activiteiten stroomlijnt en zijn digitale aanwezigheid vergroot. Het zal van cruciaal belang zijn om elkaars strategieën goed in de gaten te houden als deze bedrijven strijden om succes op de lange termijn en voortdurende groei in het steeds veranderende landschap van apotheken.

Factoren die bijdragen aan de moeilijkheden van Walgreens

Gaat Walgreens failliet 2022

De huidige worstelingen van Walgreens kunnen niet volledig worden begrepen zonder rekening te houden met de bredere factoren die een rol spelen. Zo heeft de COVID-19 pandemie de apothekersbranche grondig door elkaar geschud. Door de lockdown-maatregelen bezochten minder mensen apotheken persoonlijk, waardoor er minder mensen langskwamen en de verkoop negatief werd beïnvloed. 

Op hun beurt wonnen bezorgdiensten en online aankoopopties aan populariteit, gebieden waarop Walgreens een inhaalslag moest maken ten opzichte van sommige concurrenten. De extra kosten in verband met beschermende maatregelen voor personeel en klanten, in combinatie met de gedaalde verkoop in winkels, zetten het bedrijf ook financieel onder druk.

Bovendien heeft de verschuiving in het consumentengedrag door de jaren heen de situatie voor Walgreens nog ingewikkelder gemaakt. De consument van vandaag is steeds meer digitaal ingesteld, winkelt het liefst online, vergelijkt gemakkelijk prijzen en verwacht levering aan huis. 

Ze richten zich ook op een one-stop-shopping ervaring die gemak en wellnessproducten combineert - iets waar superstores en e-commerce giganten op hebben ingespeeld, waardoor ze marktaandeel afsnoepen dat ooit was voorbehouden aan pure retail apotheekketens. Deze verschuiving in de manier waarop consumenten winkelen voor gezondheids- en welzijnsproducten heeft grote hindernissen opgeworpen voor traditionele apotheekmodellen zoals Walgreens.

Bovendien leverden de vroege investeringen van Walgreens in de eigen e-apotheek niet het verwachte resultaat op, waardoor het bedrijf onvoldoende was toegerust om de ontluikende markt van online verkoop van farmaceutische producten te veroveren. In een tijd waarin consumenten een grotere voorkeur hebben voor digitale en contactloze winkelmogelijkheden, plaatst dit Walgreens in een nadelige positie ten opzichte van concurrenten die deze trend eerder hebben opgepakt. 

Uiteindelijk heeft de combinatie van de impact van de pandemie en de veranderende verwachtingen van de consument Walgreens voor grote uitdagingen gesteld nu het bedrijf probeert te navigeren door de complexiteit van de huidige retailomgeving.

Toekomstperspectief voor Walgreens

Sluit Walgreens

Ondanks de uitdagingen waar Walgreens voor staat, heeft het bedrijf laten zien dat het zijn bedrijf nieuw leven wil inblazen en belangrijke strategieën wil implementeren die de overlevingskansen in een moeilijk economisch klimaat zullen vergroten. Het bedrijf heeft het "Walgreens Boots Alliance" (WBA) transformatieprogramma voor kostenbeheersing gelanceerd, dat gericht is op het verkleinen van de detailhandel, het terugdringen van de kosten en het centraliseren van de inkoop om de efficiëntie van alle activiteiten te bevorderen. Als onderdeel van deze ommezwaai is het bedrijf ook van plan om het klanttraject opnieuw uit te vinden door te investeren in digitale oplossingen en datagestuurde gepersonaliseerde aanbiedingen.

Walgreens heeft een duidelijk voornemen getoond om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen om nieuwe bedrijfsactiviteiten aan te boren. Zo onderstreept de samenwerking met VillageMD, dat streeft naar de opening van 500 tot 700 eerstelijnsgezondheidszorgklinieken in meer dan 30 Amerikaanse markten in de komende vijf jaar, de focus van het bedrijf op de detailhandel in gezondheidsdiensten. Bovendien onderstrepen samenwerkingsverbanden met giganten als Microsoft en Kroger de waarde die Walgreens hecht aan innovatie en samenwerking als middel om haar activiteiten te verbeteren.

Verdere overlevingsstrategieën kunnen bestaan uit een focus op de groei van de groothandel, een gebied waarop Walgreens boots alliance een voortdurende groei heeft doorgemaakt. Door producten en diensten aan andere bedrijven te leveren, kan het bedrijf zijn bestaande toeleveringsketen en ervaring in de farmaceutische sector benutten. Daarnaast zou Walgreens haar klantgerichte aanpak kunnen versterken door verder te investeren in technologie en zich te richten op gepersonaliseerde ervaringen als concurrentievoordeel.

Hoewel het nog te vroeg is om precies te voorspellen hoe deze strategieën zullen uitpakken, laten ze zien dat Walgreens vastbesloten is om zich aan te passen, te innoveren en zijn marktpositie te behouden ondanks de voortdurende uitdagingen en een snel veranderend winkellandschap. De veerkracht en bereidheid om het bedrijfsmodel te herdefiniëren zijn een baken van hoop voor de toekomst van het bedrijf.

Conclusie

In deze blog hebben we de verschillende uitdagingen en factoren onderzocht die Walgreens in een precaire situatie hebben gebracht, van de nadelige invloed van de COVID-19 pandemie op de retailapotheekbranche tot de verschuiving in het consumentengedrag ten gunste van digitale en one-stop-shopping ervaringen. We hebben ook de strategieën besproken die Walgreens heeft geïmplementeerd of overwogen om deze hindernissen te overwinnen en relevant te blijven in het steeds veranderende retaillandschap van vandaag de dag.

Nu Walgreens worstelt met winkelsluitingen, dalende verkoopcijfers en hevige concurrentie van rivalen als CVS en Rite Aid, is het duidelijk dat het bedrijf zich op een kritieke tweesprong bevindt. De focus van het bedrijf op het vernieuwen van het bedrijfsmodel, het investeren in digitale technologieën, het aangaan van strategische partnerschappen en het uitbreiden in het groothandelssegment biedt hoop voor de overleving en toekomstige groei.

Hoewel het moeilijk te voorspellen is hoe groot de kans is dat Walgreens failliet gaat, is het duidelijk dat het bedrijf veerkracht toont en bereid is om zich aan te passen aan de talloze uitdagingen waar de detailhandel in apotheken voor staat. Door alert te blijven, wendbaar te blijven en haar strategieën voortdurend bij te stellen in lijn met verschuivingen in de markt, maakt Walgreens een goede kans om door deze tumultueuze periode te navigeren en er op de lange termijn sterker uit te komen.

Lees meer:

Gaat Hylete failliet

Doet Pontiac nog steeds zaken

Gaat Dollar Tree failliet/* */

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren

nl_NLDutch